TeleChat kontseptsioon

Projekti TeleChat lühitutvustus.

(Märkus. Projekt ei tööta hetkel, otsime uut audio-visuaalset väljundit.)

Usaldustelefoni projekt Telechat on otseselt seotud psühholoogilise abi osutamisega.
Telechat on kaasaegne interaktiivne meediakeskkond, kus erinevate psühholoogiliste muredega osavõtjad saavad ennast väljendada ja tuge otsida SMS kaudu. Kõik sõnumid avaldatakse reaalajas visuaalses meediakeskkonnas vahetult pärast nende saatmist. Enamlevinud mureteemad, mille puhul kasutatakse telechat-suhtlust, on üksindus, masendus, depressioon, sotsiaalne tõrjutus, suhtlemisraskused jms. Selles keskkonnas Tallinna TV ekraanil toimuva vaatajad saavad SMS tekste jooksvalt jälgida ning soovi korral ühesuguste probleemide alusel omavahel kontakteeruda, et pakkuda operatiivselt vastastikust emotsionaalset tuge või jagada oma kogemusi sarnaste muredega toimetulekust. Kui keegi telechati vaatajatest leiab, et tal on pakkuda hädasolijale mõni hea mõte või idee, siis võtab ta temaga ühendust mõnel sõnumis näidatud tavalisel (ja ühtlasi ka odavamal) kanalil, näiteks telefoni, mobiili, skaibi või meili vahendusel, ja nad arutavad kõnealuseid probleeme edasi juba omavahel.

Sellega on usaldustelefon astunud oma teenusega pelgalt lauatelefoni ajastust nüüdisaegsesse innovaatilisse meediakeskkonda, kus erinevad suhtluskanalid on palju avaramad. Teiselt poolt annab SMS-suhtluse visuaalne jälgitavus üsna adekvaatse pildi helistajate aktuaalsetest muredest ja probleemidest, mis võimaldab vastavate erialade spetsialistidel kavandada tõhusamaid meetmeid ilmnenud sotsiaalsete probleemide leevendamiseks ja ennetamiseks.

Telechati suhtlus ei ole küll täiesti anonüümne nagu usaldustelefonis, sest osalejad peavad paratamatult nägema vähemalt vastastikuseid telefoninumbreid või muid kontaktandmeid, aga teiselt poolt ei laotata ka nende delikaatse vestluse kõiki üksikasju enam tarbetult kogu telepubliku ette laiali. Kindlasti aitab see kaasa kahe inimese omavahelise usaldusliku arutelu kujunemisele palju avameelsemaks ja vahetumaks ning ühtlasi ka produktiivsemaks. Samal ajal säilib võimalus, et televaatajate hulgas võib leiduda keegi, kes on just taolised probleemid omal nahal üle elanud ja edukalt lahendanud ning on nüüd valmis jagama oma kogemusi ka mõne konkreetse hädasolijaga. Sellisel aitajal on teatav eelis isegi universaalse laiapõhjalise ettevalmistusega kvalifitseeritud telfori ees, kellel endal ei pruugi just täpselt sellist kogemust olla.

Telechat annab vältimatu psühholoogilise abi telefoniteenusele võimsa meediaväljundi. Usaldustelefoni aadressile saadetud heategevad kuulutused ja abipalved avaldatakse telechati keskkonnas tasuta. Näiteks kadunud lapse otsimise kuulutuse avaldamine pakub stressis lapsevanemale kohest psühholoogilist tuge ja abi – inimlikult on ju lohutav teada, et sinu murega juba reaalselt tegeldakse ja tähelepanelike kaaskodanike ring aina laieneb.

Tavalise SMS saatmine on maksustatud ühelt poolt selleks, et osavõtjaid distsiplineerida ning vältida eetri risustamist ebakohaste masspostitustega (spämmiga). Samas kasutatakse ära lühinumbrite 126/127 seni kasutamata seisnud SMS ressurss ning teenitakse täiendavaid vahendeid pidevalt alarahastatud vältimatu psühholoogilise abi telefoniteenuse käigushoidmiseks ja arendamiseks ning teiste usaldustelefoni põhikirjaliste tegevuste finantseerimiseks. Lühinumbrite SMS ressursi kasutamine on kõneside teenusest tehniliselt eraldatud ning ei halvenda selle kvaliteeti ega kättesaadavust. Vältimatu psühholoogilise abi kõnede eest ei võta aga usaldustelefon helistajate käest vastavalt rahvusvahelistele reeglitele põhimõtteliselt mitte mingit lisatasu. Kõne maksustavad ainult telefonifirmad nagu tavalise kohaliku kõne.

Oleme kestvalt otsinud lisarahastamise allikaid, sest usaldustelefoni projektide toetamine Sotsiaalministeeriumi kaudu Hasartmängumaksu Nõukogu vahendusel on järjekindlalt vähenenud. Eraldis 2013. aasta tegevuse rahastamiseks moodustas vaevalt 25% optimaalsest vajadusest. 2014. aasta projekti rahastamise taotlust ei rahuldatud aga üldse. Seega peame jätkuvalt oluliseks vähemalt usaldustelefoni kui MTÜ põhivajaduste riigieelarvelise finantseerimise taastamist.

TeleChat käivitus 12.11.2013 ja on Tallinna TV eetris öisel ajal. Sõnumi saatmine lühinumbrile 126 maksab saatjale 4,79 eurot ja numbrile 127 0,64 eurot. TV vaatajad on teenuse maksumusest informeeritud ja saate ajal on ekraanil kogu aeg ka sellekohane teade. Saadava tulu vastavust ootustele on praegu veel vara ennustada.
Telechati projekti lisaväärtus oodatava tagasihoidliku rahalise kasumi kõrval on vältimatu psühholoogilise abi telefoniteenuse tasuta reklaamimise võimalus Tallinna TV eetris Telechati saateajal. Lisaks on usaldustelefonil terve omaette kontingent juba hääle järgi hästi tuntuks saanud püsihelistajaid, kelle põhimure on üksindus, unetus ja suhtlemisvaegus, mille puhul on parimaks abiks kontaktide leidmine teiste omasugustega, millest võivad välja kujuneda ka püsivad suhtluskonnad, ja usaldustelefonil jääb rohkem aega tegelemiseks spetsiifilisemat abi vajavate helistajatega.

Teiselt poolt on usaldustelefoni telechati projekti põhimõtete sihikindel järgimine moderaatoritele toeks ka selle kasutajate distsiplineerimisel ning kokkuvõttes hooliva ja empaatiavõimelisema kodanikuühiskonna kasvatamisel ja kujundamisel.

Enno SelirandOLYMPUS DIGITAL CAMERA
MTÜ Hingeabi Assotsiatsiooni Usaldus president
12.01.2014.
Foto: Urmas Roos.